Kdo jsme

Jsme nestátní nezisková organizace založená za účelem poskytovat rodinám podporu, ulehčení a odbornou pomoc.

Své poslání realizujeme prostřednictvím sociálních služeb a sociálních projektů.

Více než 25 let vytváříme  prostředí, kde  rodiny nacházejí odpočinek, zábavu a terapii.

Většinu svých služeb realizujeme ve středočeském kraji ve Slaném a ve Smečně. Služba rané péče a odlehčovací služby jsou poskytovány jako terénní v rámci celé České republiky.

Naše služby

Penzion Dům rodin

Dům rodin ve Smečně je naší vlajkovou lodí, kde rodiny s malými dětmi nalézají opravdu všechno, co ke své spokojenosti potřebují.  Kromě moderního a příjemného ubytování zde mohou načerpat i nové poznatky z oblasti výchovy dětí, zorientovat se v otázkách partnerských dovedností, ale také se něco dozvědět o aktuálních trendech v péči o nemocné děti např. autismem nebo nervosvalovým onemocněním.  Dům je bezbariérový, s osobním výtahem a nabízí 10 příjemně zařízených pokojů, vlastní výtečnou kuchyní a bohaté zázemím pro volnočasové aktivity uvnitř i venku. Je hojně využíván pro celoroční víkendové, týdenní a prázdninové pobyty. Je navštěvovaným místem pro rodiny z celé České republiky.

Podpora pro rodiny dětí s nervosvalovým onemocněním SMA a DMD

Jednou z našich dalších služeb je podpora rodin, které pečují o dítě s nervosvalovým onemocněním . Prostřednictvím služby rané péče pro děti s nervosvalovým onemocněním zajišťuje tým 8 zkušených poradkyň, v domácnostech po celé České republice, vysoce odbornou specializovanou pomoc a podporu a to již od prvních okamžiků objevení nemoci dítěte.

Odlehčovací služby

Jsou zaměřeny zejména pro děti s autismem a jiným zdravotním postižením. Odlehčovací služba je realizovaná jak v domácím prostředí rodin, tak v obou našich budovách ve Smečně a ve Slaném. Tým zkušených pečovatelek zajišťuje rodičům ve sjednaných časech pomoc s pečováním o děti s cílem umožnit jim načerpání sil a obstarání osobních záležitostí.

Rodinná poradna ve Slaném

V rodinné poradně ve Slaném pomáháme rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené životními událostmi a podmínkami nejčastěji souvisejících s krizí, rozpadem rodiny, rozchodem partnerů, složitou výchovnou situací, tělesným postižením dítěte, problémy ve vývojové úrovni dítěte apod.

Semináře o rodině, partnerství a výchově dětí

Pořádáme kurzy, semináře a odborné besedy a  reagujeme na aktuální výzvy dnešní doby. Vydáváme metodiky, přednášíme, školíme a vzděláváme rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (pěstouny),  rodiče s dětmi s autismem a rodiče dětí s nervosvalovým onemocněním.  

Spolupracujeme

Naším cílem je zajistit rodinám kvalitní multidisciplinární péči a budovat síť spolupracujících institucí v oblasti zdravotnických, sociálních a vzdělávacích služeb. Jsme nezastupitelným partnerem pro Fakultní nemocnici v Motole a Fakultní nemocnici Brno. Spolupracujeme se sociálními odbory měst ve Středočeském kraji, ale i s nejrůznějšími spolky a organizacemi, zabývající se tématikou podpory rodiny.

Podporují nás

Ve své činnosti máme tu čest opírat se o dlouholeté velké sponzory, dárce a nadace, včetně významných dotačních titulů od státu a krajů. Avšak bez morální i hmotné podpory mnoha neviditelných dárců a sympatizantů by naše služby nebylo možné poskytovat. Bude nám ctí, pokud se nás rozhodnete finančně podpořit

Ale, ať  už si chcete odpočinout, vzdělávat se, nebo vás něco trápí, chcete nám pomoci svým příspěvkem, spoluprací nebo dobrovolnictvím, rádi se s vámi uvidíme v naší Kolpingově rodině Smečno.

Instagram

♥️ Psychické onemocnění je jedním z nejčastějších ohrožení zdraví v současnosti a v našem prostředí a vede k největším snížením kvality života. Podle studie autorů Pella a Celis-Moralese z University of Glasgow je fyzické cvičení výrazným protektivním faktorem, který by mohl snížit výskyt psychických obtíží až o třetinu. Výsledky jejich studie mohou být dobrým motivem zapojit fyzickou aktivitu do života. Kdy začnete cvičit vy? https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/ s12916-022-02484-0 #kolping #cvicenijeradost #nostress
Děkujeme Ortoservisu a Rané péči za laskavé zapůjčení speciálního chodítka Ormesa! Pro Ninu to byl obrovský zážitek a radost, celé dny slyšíme "maminko, tatínku, ťapat!". Jsme moc rádi, že jsme měli možnost si tuhle fantastickou pomůcku vyzkoušet doma a Nina si užila spoustu legrace. Sice používáme vertikalizační zařízení, ale bez chodítka se Nina sama nepostaví, neudrží ve stoje ani s oporou a hlavně nezažije pohyb v prostoru, kdy pracuje sama nožičkami, proto je to pro ni něco úplně nového a úžasného. Děkujeme! Táňa a Vojta, rodiče Niny.#kolping #ranápéče #radost
Dnes je DEN VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ, který si připomínáme již 15 let. Problematika vzácných onemocnění se netýká pouze samotných pacientů (kterých je jen v ČR asi 500 000). Nemoc nevstupuje do života izolovaným lidem, ale mění život jejich rodinám a všem, kteří o ně pečují nebo se s nimi přátelí, kteří jim pomáhají často nad rámec své běžné práce nebo jako dobrovolníci.Den vzácných onemocnění se připomíná ve více než stovce zemí světa a každý rok se při této příležitosti uskuteční přes pět set akcí: seminářů, konferencí nebo setkání pacientů a odborníků, kteří se vzácným onemocnění věnují.ČAVO - Česká asociace pro vzácná onemocněníOrphanetEURORDIS - European Rare Diseases Organisation#vzacni2023 #RareDiseaseDay #jsmevtomspolečněVZACNI.cz
PŘÍBĚH VOZÍKU 📌Jak přesně probíhá zaměření vozíku? Co tomu předchází a na co se opravdu klade důraz? Pro Patrička a Artíka úkol splněn, byl vybrán vhodný vozík! Pojďte se podívat, na celý proces, který na zákazníky čeká, pokud se rozhodnou pro pořízení vozíku od Ultina back to active:👉výběre vhodného produktu, 👉zajištění financí👉samotné jádro celého procesu – zaměřování a výrobu vozíku na míru podle  specifických potřeb zákazníka 👉výroba 👉předáním hotového produktuCelý příběh najdete tady: https://ultina.cz/ #kolping #sma #radost
Naše poradkyně se snaží neustále vzdělávat, aby se jejich péče stala efektivní, proto u nás proběhl další webinář s názvem "Jak pracovat s dítětem s PAS v předškolním věku" pod vedením psycholožky a psychoterapeutky paní Mgr. Zdeňky Sokolové.💙 Týkal se především:👩‍👧 vhodně zvolených aktivit pro dítě s PAS🏠 správné zvolení místa k tomu určenému🥁 jak aktivitu nabízet💙 pochvala a jak na ni 🧮 jak správně zvolit náročnost aktivity, aby pro dítě nebyla moc nudná nebo naopak obtížná 🎲 v jaké oblasti rozvíjet dítět s PAS v předškolním věku #kolping #odlehcovacisluzba #autismus
🟢V rámci multioborové spolupráce je běžnou součástí, že naše poradkyně z Rané péče pro děti se vzácným nervosvalovým onemocněním doprovází klienty do nervosvalových center FN Motol, Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Brno nebo do Fakultní nemocnice Ostrava, kde je řešena problematika nastavení léčby, případná účast v klinických studiích, ale také i psychická podpora! 🟢Na fotce je náš pětiletý František s poradkyní Jitkou na konzultaci u paní doktorky MUDr. Lucie Šimkové ve FN Motol .#ranápéče #kolping #sma
🎤 Vedoucí odlehčovací služby Lenka Leila Madzurová v podcastu Needo Talks představila služby celé organizace Kolpingovy rodiny Smečno. Nastínila práci asistentek, jak probíhá odlehčovací služba, která je poskytována především pro děti s PAS po celé ČR, a co nabízí Penzion dům rodin, který provozuje Kolpingova rodina Smečno.Eva Nemčková, zakladatelka značky Needo, spustila v roce 2020 podcasty s názvem NEEDo TALKs, jejichž cílem je přinášet praktické informace z různých úhlu pohledu pro rodiny pečující o handicapované osoby. Poslechnout si je můžete na Spotify nebo Apple Music: https://talk.youradio.cz/porady/needo-talks/kolpingova-rodina-smecno-lenka-leila-madzurova#odlehcovacisluzba #kolping #needotalks
🔜 Organizace SPOLU NA DRAKA pořádá pátý ročník benefiční akce s názvem „Na Draka” a my si ho již tradičně nenecháme ujít a podpoříme tak boj proti vzácnému onemocnění SMA. 📍Kolpingova rodina Smečno dlouhodobě pomáhá rodinám zasaženým touto nemocí a je nám potěšením zúčastnit se této krásné akce svých kolegů ➡️ @spolunadraka 🎶 Mimo jiné se můžete těšit na Michaelu Tomešovou, kolegyni naši nové tváře pro Kolpingovu rodinu Kateřiny Bohatové, skupinu No Name a další. Už se moc těšíme na milá setkání!Pojďte se s námi bavit a přispět na dobrou věc.#kolping #nadraka #ranapece
📌Minulý týden kolegyně z rané péče Kolpingova rodina Smečno doprovodily své klienty Artíka a Kubíka v ARCADA NeuroMedical Center v Hranicích.👉 fyzioterapeutka Tamara provázela celým zařízením https://arcada-center.com/cs/👉 poradkyně rané péče Monika a Jana měly možnost se účastnit terapie u obou chlapců👉 fyzioterapeutky a poradkyně si vzájemně vyměnily tipy na různé pomůcky a vhodná doporučení ohledně fyzioterapie a informace o neziskové organizaci Kolpingova rodina Smečno Děkujeme ❤ za rozšiřování multioborové spolupráce, kterou nejvíce ocení naši klienti rané péče.
SEXUALITA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S AUTISMEM19.ledna se uskutečnil seminář s názvem „Sexualita dětí a dospívajících s autismem”, který byl určený nejen pro rodiče dětí s PAS, ale také sociálním pracovníkům, studentům a všem, kteří potřebují znát odpovědi na otázky týkající řešení náročných situací v oblasti sexuality, jak se lze dívat na sexualitu lidí s PAS a jak jí vnímá sám jedinec? Učast, atmosféra a zájem byl úžasný. Každý měl připravené otázky a řešila se problematika konkrétních situací. Děkujeme organizaci Freya za obohacující den! @freya_vzdelavani #autismusspektrum #odlehcovacisluzba #kolping
♥️ Zpěvná vazba je pro nás důležitá. A toto je důvod, proč svoji práci milujeme. ♥️ #ranapece #odlehcovacisluzba #kolping
💙Pomoc rodinám s autismem💙Máte podezření, že s vývojem Vašeho dítěte je něco jinak? Vyšel Vám u pediatra pozitivní screening na neurovývojové vady (M - CHAT)? Bylo někým vysloveno podezření či Vašemu dítěti byla diagnostikována porucha autistického spektra? Hledáte  informace a pomoc? Nebojte se nás kontaktovat, jsme tady pro Vás!Více na: https://www.kolpingsmecno.cz/pomoc-rodinam-s-autismem/#autismus #rodinnaporadna #ranapece #kolping
♥️ Našim klientům nabízíme služby odborného sociálního poradenství v oblasti rodiny, vztahů, výchovy i psychického zdraví. Obrátit se na nás mohou jednotlivci od 16 let, partneři či manželé a rodiny s dětmi. Naši poradci se řídí etickým kodexem a k vaší rodinné situaci přistupují s odborností, citem a respektem.Rodinná poradna Slaný je spolufinancována Středočeským krajem a dalšími veřejnými a soukromými prostředky. Základní služby poskytujeme ZDARMA. Na přání i anonymně. #rodinnaporadna #rodina #kolping
Služba je určena především pro rodiny dětí ve věku od 3 do 15 let s těmito onemocněními:* porucha autistického spektra (PAS)* nervosvalové onemocnění* diagnóza spinální muskulární atrofie (SMA)* Duchennova muskulární dystrofie (DMD)* jiné zdravotní omezení💜 Službu poskytujeme ambulantně v Domě rodin ve Smečně nebo terénní formou u vás doma. Naše asistentka za vámi přijede až do 40 km od Smečna (včetně Prahy).💜 Více informací naleznete na: https://www.kolpingsmecno.cz/odlehcovaci-sluzba/ #odlehcovacisluzba #autismus #detijsouradost #kolpingovarodina
Ve dvou se to lépe táhne! Díky provázanosti našich služeb s lékařskými obory, psychology, sociálními pracovníky, právníky, fyzioterapeuty, školskými zařízeními, nadacemi, a zdravotními pojišťovnami vám budeme schopni poskytnout všestrannou odbornou pomoc. Při naší práci se na čas stáváme součástí vaší rodiny, do které vám přinášíme bezpečí a úlevu. #ranapece #odlehcovacisluzba #kolping #sma Více na: https://www.kolpingsmecno.cz/rana-pece/
Jsme jediná raná péče v České republice, která od roku 2007 poskytuje podporu dětem se vzácným nervosvalovým onemocněním. Úzce spolupracujeme s nervosvalovými centry a řadou nestátních organizací.Služby rané péče poskytujeme bezplatně a přijedeme za vámi kamkoli po celé ČR. Více na: https://www.kolpingsmecno.cz/rana-pece/ #ranapece #sma #kolping #odlehčovací_služba
🧡 V roce 2023 se můžete těšit na nově zrekonstruovaný penzion 🧡 Rezervaci můžete vytvořit zde: https://www.penziondumrodin.cz. #ranapece #odlehcovacisluzba #kolping
👨‍👩‍👦‍👦 Dům rodin není jen obyčejný rodinný penzion. Penzion je jako stvořený pro terapeutické a odlehčovací pobyty pro rodiny dětí s PAS nebo jen pro oddych maminek na mateřské dovolené. Naše prostory jsou ideální také pro firmy či spolky k uspořádání teambuildingu. K dispozici máte zasedačku s plátnem a flipchartem, kuchyňku a velké zázemí s jídelnou a kuchyní.Zajistíme pro vás celodenní stravu – plnou penzi, polopenzi i dopolední a odpolední svačiny. Těšit se také můžete na různé semináře, o kterých Vás budeme pravidelně informovat.Za poplatek můžete využít hlídání dětí nebo dětské dílničky. 🔜 Po rekonstrukci bude od jara znovu otevřen. 🔴 https://www.penziondumrodin.cz/ #rodina #odlehcovacisluzba #relax #kolping
Top heartmagnifiercrosschevron-down