CHCI POMOCI

Odlehčovací služba

Pečujete o dítě s postižením a cítíte, že potřebujete načerpat nové síly?

Svěřte své dítě do dobrých rukou a zařiďte si potřebné věci nebo si dopřejte odpočinek, který je při intenzivní péči nezbytný. Odlehčovací služba vám pomůže lépe zvládat vše, co každodenní život s hendikepem obnáší.

Ángel je v Domě rodin šťastný

Služba je určena především pro rodiny dětí ve věku od 2 do 15 let s těmito onemocněními:

 • porucha autistického spektra (PAS)
 • nervosvalové onemocnění
 • diagnóza spinální muskulární atrofie (SMA)
 • Duchennova muskulární dystrofie (DMD)
 • jiné zdravotní omezení

Službu poskytujeme ambulantně v Domě rodin ve Smečně nebo terénní formou u vás doma. Naše asistentky mají působnost po celé ČR, převážně středočeský kraj a PRAHA.

Hodina odlehčovací služby stojí 155 Kč (viz ceník).

Můžete využít víkendových pobytů a setkání rodin, které pro vás v průběhu roku připravujeme. Tyto aktivity pro autistické rodiny jsou skvělou příležitostí k vzájemnému sdílení a zároveň místem setkání, zábavy, odpočinku i práce sama na sobě.

Pokud máte o odlehčovací službu zájem, stačí vyplnit tento kontaktní formulář.

Nabízíme vám každodenní péči i odbornější pomoc. Ve kterých situacích vás můžeme zastoupit?

 • doprovázení dítěte do školy,
 • pomoc s úkoly,
 • koupání a vše kolem hygieny,
 • přípravu jídla a krmení,
 • společné hraní,
 • cvičení a rozvoj motorických či rozumových, schopností,
 • doprovod na nákupy, do kina nebo na výstavu, na návštěvu přátel, prarodičů nebo jiných příbuzných,
 • a při dalších činnostech.

O Autismu pro rodiče

Vyplníte kontaktní formulář

Pokud máte o odlehčovací službu zájem, stačí vyplnit tento kontaktní formulář.

Ozveme se vám

Sociální pracovnice a vedoucí služby nejprve vyhodnotí, jestli splňujete podmínky pro zařazení do naší služby a zda vaše dítě může být naším klientem. Přibližně do 5 pracovních dní se vám telefonicky ozveme.

Podrobně si popovídáme o tom, co přesně potřebujete a co pro vás můžeme udělat. Dohodneme se na osobní schůzce u vás doma nebo v našich prostorách ve Smečně.

První osobní schůzka

Po dohodě s vámi se první osobní schůzky zúčastní vedoucí odlehčovací služby se sociální pracovnicí. Probereme všechny možnosti spolupráce a odpovíme vám na vaše otázky.

 • Všichni se vzájemně seznámíme,
 • nastavíme si cíl spolupráce,
 • zjistíme, jaké máte konkrétní požadavky,
 • dohodneme se, zda je pro vás vhodnější ambulantní služba v našem zařízení, nebo terénní služba u vás doma,
 • stanovíme časové rozpětí, kdy vám budeme službu poskytovat,
 • seznámíme vás s cenou,
 • předáme vám potřebné dokumenty k prostudování a vezmeme si od vás vyplněnou Žádost zájemce o poskytnutí odlehčovací služby (je volně ke stažení na webových stránkách KRS).

Podpis smlouvy a sestavení individuálního plánu

Po vzájemném odsouhlasení potřebných dokumentů podepíšeme smlouvu a sestavíme individuální plán obsahující naše společné cíle. Naplánujeme konkrétní termín pro první setkání s vaší asistentkou.

Druhá osobní schůzka a seznámení s asistentkou

Na této schůzce se setkáte s asistentkou, která vám bude pomáhat s péčí o dítě. Nastavíme společně jednotlivé kroky zvykacího procesu ke spokojenosti vás i vašeho dítěte.

Zahájení asistence

Asistentka podle dohody, v souladu se zvykacím procesem a ve spolupráci s vámi začíná asistovat u dítěte a pomáhat vám s péčí.

Průběh a vyhodnocování odlehčovací služby

Abychom si ověřili, že odlehčovací služba naplňuje vaše představy a potřeby, probíhá průběžně společné vyhodnocování. Všechny podněty, návrhy, připomínky a změny můžete řešit výhradně a přímo s vedoucí odlehčovací služby.

Změny v nastavení a ukončení odlehčovací služby

Pro případ potřeby zástupu, např. v době dovolených nebo nemoci asistentky, dítě po krůčcích zvykáme i na jinou asistentku. Můžeme tak dodržet dohodnutou frekvenci odlehčovací služby a vaše dítě nevystavujeme stresu.

Je přirozené, že po čase už naši pomoc nebudete potřebovat a rozhodnete se v odlehčovací službě nepokračovat. Službu můžete ukončit okamžitě.

O ukončení nebo změně frekvence poskytování odlehčovací služby z naší strany rozhoduje vedoucí služby, která vám sdělí důvody ukončení, a to v dostatečném předstihu, abyste se mohli na změnu připravit.

Naše kapacita

V závislosti na potřebách dětí a dohodnuté frekvenci jsme schopni odlehčovací službu poskytnout ambulantně pro 4 - 8 dětí a terénně pro 2 - 8 dětí.

Naše pracovní doba

Vaší pravou rukou můžeme být v pracovní dny v těchto hodinách:

ambulantní forma: pondělí–pátek  8 - 17 hodin

terénní forma: pondělí–pátek  8 - 18 hodin

Individuálně se můžeme domluvit i v jiné časy a dny v týdnu.

Vyplníte kontaktní formulář

Pokud máte o odlehčovací službu zájem, stačí vyplnit tento kontaktní formulář.

Ozveme se vám

Sociální pracovnice a vedoucí služby nejprve vyhodnotí, jestli splňujete podmínky pro zařazení do naší služby a zda vaše dítě může být naším klientem. Přibližně do 5 pracovních dní se vám telefonicky ozveme.

Podrobně si popovídáme o tom, co přesně potřebujete a co pro vás můžeme udělat. Dohodneme se na osobní schůzce u vás doma nebo v našich prostorách ve Smečně.

První osobní schůzka

Po dohodě s vámi se první osobní schůzky zúčastní vedoucí odlehčovací služby se sociální pracovnicí. Probereme všechny možnosti spolupráce a odpovíme vám na vaše otázky.

 • Všichni se vzájemně seznámíme,
 • nastavíme si cíl spolupráce,
 • zjistíme, jaké máte konkrétní požadavky,
 • dohodneme se, zda je pro vás vhodnější ambulantní služba v našem zařízení, nebo terénní služba u vás doma,
 • stanovíme časové rozpětí, kdy vám budeme službu poskytovat,
 • seznámíme vás s cenou,
 • předáme vám potřebné dokumenty k prostudování a vezmeme si od vás vyplněnou Žádost zájemce o poskytnutí odlehčovací služby (je volně ke stažení na webových stránkách KRS).

Podpis smlouvy a sestavení individuálního plánu

Po vzájemném odsouhlasení potřebných dokumentů podepíšeme smlouvu a sestavíme individuální plán obsahující naše společné cíle. Naplánujeme konkrétní termín pro první setkání s vaší asistentkou.

Druhá osobní schůzka a seznámení s asistentkou

Na této schůzce se setkáte s asistentkou, která vám bude pomáhat s péčí o dítě. Nastavíme společně jednotlivé kroky zvykacího procesu ke spokojenosti vás i vašeho dítěte.

Zahájení asistence

Asistentka podle dohody, v souladu se zvykacím procesem a ve spolupráci s vámi začíná asistovat u dítěte a pomáhat vám s péčí.

Průběh a vyhodnocování odlehčovací služby

Abychom si ověřili, že odlehčovací služba naplňuje vaše představy a potřeby, probíhá průběžně společné vyhodnocování. Všechny podněty, návrhy, připomínky a změny můžete řešit výhradně a přímo s vedoucí odlehčovací služby.

Změny v nastavení a ukončení odlehčovací služby

Pro případ potřeby zástupu, např. v době dovolených nebo nemoci asistentky, dítě po krůčcích zvykáme i na jinou asistentku. Můžeme tak dodržet dohodnutou frekvenci odlehčovací služby a vaše dítě nevystavujeme stresu.

Je přirozené, že po čase už naši pomoc nebudete potřebovat a rozhodnete se v odlehčovací službě nepokračovat. Službu můžete ukončit okamžitě.

O ukončení nebo změně frekvence poskytování odlehčovací služby z naší strany rozhoduje vedoucí služby, která vám sdělí důvody ukončení, a to v dostatečném předstihu, abyste se mohli na změnu připravit.

Naše kapacita

V závislosti na potřebách dětí a dohodnuté frekvenci jsme schopni odlehčovací službu poskytnout ambulantně pro 4 - 8 dětí a terénně pro 2 - 8 dětí.

Naše pracovní doba

Vaší pravou rukou můžeme být v pracovní dny v těchto hodinách:

ambulantní forma: pondělí–pátek  8 - 17 hodin

terénní forma: pondělí–pátek  8 - 18 hodin

Individuálně se můžeme domluvit i v jiné časy a dny v týdnu.

Ambulantní služba probíhá v našem zařízení Dům rodin, který je po celý rok plně přizpůsobený potřebám rodin s dětmi s PAS a dalšími diagnózami, a jehož celá kapacita je vyhrazena pouze odlehčovací službě.

Každé dítě má svou osobní asistentku, která pracuje pod dohledem vedoucí odlehčovací služby.

V Domě rodin můžeme ubytovat vaše dítě společně s vámi a v době, kdy o dítě pečujeme my, si vytváříte vlastní program. Nebo dítě do odlehčovací služby podle dohody přivážíte v domluvených časech a pak si jej opět odvážíte domů.

Mimo odbornou a respektující péči o děti zajišťujeme pro vaše dítě i pro vás celodenní domácí stravování v naší vlastní kuchyni. Jídelníček uzpůsobujeme potřebám dítěte a individuálním požadavkům rodičů.

V Domě rodin dbáme na zvýšenou bezpečnost a ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Snažíme se o zajištění veškerých vnějších podmínek tak, aby se u nás děti i rodiče cítili příjemně po stránce psychické i fyzické.

Díky průběžnému proškolování asistentek, jejich mnohaletým zkušenostem a vysoké osobní motivaci pro práci s postiženými dětmi si u nás děti i rodiče velmi rychle zvyknou.

Věříme, že se vám u nás bude líbit a, stejně jako mnoho klientů před vámi, u nás najdete svůj druhý domov, do kterého se budete rádi a často vracet.

Více na www.penziondumrodin.cz.

Odlehčovací službu vám bohužel neumíme poskytnout v těchto případech:

 • děti mladší tří let a starší patnácti let
 • děti s těžkým zrakovým postižením (nevidomé a slabozraké)
 • děti se sluchovým postižením (stupeň postižení 3 a 4)
 • děti agresivní vůči druhým
 • děti se speciálním dietním programem: diabetici, děti trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií (celiakií, intolerancí laktózy)
 • děti vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční formou (výjimkou jsou děti, jejichž rodiče jsou v dosahu při poskytování služby a zajistí aplikaci léku)
 • děti, které vyžadují vysoce specializované úkony (např. odsávání, krmení sondou)
 • děti s epileptickými záchvaty (výjimkou jsou děti, jejichž rodiče jsou v dosahu při poskytování služby a pomohou při zajištění pomoci dítěti)
 • děti, které se v minulosti dostaly do život ohrožujícího stavu

Základní výše úhrady v pracovních dnech:

1 hodina služby = 155,- Kč

0,5 hodiny služby = 77,5,- Kč

Základní výše úhrady ve dnech pracovního klidu: 

1 hodina služby = 155,- Kč

0,5 hodiny služby = 77,5,- Kč

Způsob úhrady

Za každý měsíc vám zašleme vyúčtování, a to do 15. dne následujícího měsíce.  Prosíme vás o úhradu na náš účet do 14 dnů od jeho obdržení.

Máte otázky? Chcete se objednat?
Kontaktujte nás

Kolpingova rodina Smečno
Ludmila Janžurová - ředitelka organizace
Wilsonova 546/7, 274 01 Slaný
+420 777 558 778
ludmila.janzurova@kolpingsmecno.cz

Jsme tady pro Vás!

Žádost o odlehčovací službu

Akce Rané péče

Již proběhlé (archiv)

Facebook Odlehčovací služby

#Odlehčovací_služba

S čím vám ještě můžeme pomoci?

Top heartmagnifiercrosschevron-down