CHCI POMOCI

Rodinná poradna

Procházíte náročnou životní situací, trápí vás neshody s partnerem nebo si nevíte rady s výchovou dětí?

Rodinná poradna je bezpečným a diskrétním prostředím, ve kterém najdete podporu i cestu, jak obnovit harmonii, lásku a porozumění v rodině.

 

Našim klientům nabízíme služby odborného sociálního poradenství v oblasti rodiny, vztahů, výchovy i psychického zdraví. Obrátit se na nás mohou jednotlivci od 16 let, partneři či manželé a rodiny s dětmi. Naši poradci se řídí etickým kodexem a k vaší rodinné situaci přistupují s odborností, citem a respektem.

Rodinná poradna Slaný je spolufinancována Středočeským krajem a dalšími veřejnými a soukromými prostředky.

 

Základní služby poskytujeme ZDARMA. Na přání i anonymně.

 

Ve kterých situacích jsme tady pro vás?

Každý vztah prochází nejrůznějšími zkouškami, tak jako žádná řeka neplyne stejně od pramene k moři. Některé obtíže jsou spojené s fází vztahu, dají se očekávat a umožňují posun vztahu na další úroveň. Některé překážky můžou být závažnější a partneři na jejich zdolání sami nestačí. V takové chvíli přichází na řadu konzultace v rodinné poradně.

Do vztahu dvou lidí vstupuje poradce jako nezúčastněná třetí strana. Partneři tak získávají příležitost vidět svou situaci z nadhledu, objevit překážky v komunikaci a najít příčiny neshod i možnosti řešení.

Úkolem poradce je tyto odhalené překážky dostat na světlo, správně pojmenovat a posílit schopnost páru najít společnou řeč a partnerský soulad. Čím dříve partneři přicházejí, tím lépe. Podobně jako u zubaře.

Klienti se na nás obrací z mnoha různých důvodů. Ty se často prolínají a někdy se pravá příčina potíží ukáže až během terapie. „Zakázka“ klienta se tak vždy vytváří až v průběhu konzultace s terapeutem.

Nejčastější témata a problémy, které k nám klienty přivádí:

 • Nevěra jednoho z partnerů
 • Rozdíly v potřebách komunikace, intimity, trávení volného času atd.
 • Řešení vztahů při a po rozchodu

Protože se děti rychle vyvíjí a s nimi se mění i celá rodina, můžou v různých obdobích přicházet různé obtíže. Každá vývojová fáze, ať už dítěte, či rodiny, představuje náročnou, dá se říct krizovou situaci, kterou není vždy jednoduché zvládnout vlastními silami.

Nositelem problémů může být konkrétní dítě v rodině, více členů rodiny nebo rodina jako celek.  Poradce vyhodnocuje situaci ve spolupráci se všemi zúčastněnými a v souladu s potřebami rodiny nabízí poradenství pro jednotlivé členy nebo celou rodinu.

Klienti se na nás obrací z mnoha různých důvodů. Ty se často prolínají a někdy se pravá příčina potíží ukáže až během terapie. „Zakázka“ klienta se tak vždy vytváří až v průběhu konzultace s terapeutem.

Nejčastější témata a problémy, které k nám klienty přivádí:

 • Rozdílné přístupy rodičů k výchově
 • Špatné vztahy s dětmi po rozvodu
 • Problémové chování dětí
 • Nežádoucí chování jednoho člena rodiny
 • Nevysvětlitelné zdravotní obtíže člena rodiny
 • Obtížně uchopitelné problémy

Každý se s překážkami, které na nás život nakládá, vyrovnává jinak. Někdo zvládne velmi náročnou situaci, ale pak už mu nezbývá dost sil čelit situaci zdánlivě jednoduché.

Vyhledání odborné pomoci je zodpovědný a správný krok vždy, když se necítíte psychicky dobře. Čím dříve o pomoc požádáte, tím lépe, protože předejdete možnému zhoršení. Ve spolupráci s terapeutem získáte nový náhled na své problémy, objevíte a naučíte se využívat vlastní zdroje k jejich řešení a dostanete příležitost změnit nefunkční scénáře.

Někdy jsou psychické obtíže takového charakteru, že je potřeba vyhledat lékařskou (psychiatrickou pomoc). I v případě psychiatrické péče a medikace můžete využívat terapeutické služby rodinné poradny (vždy je důležité domluvit se na tom i s psychiatrem). Jak zkušenosti ukazují, kombinace medikace a terapie je přínosná a přináší velmi dobré výsledky.

Klienti se na nás obrací z mnoha různých důvodů. Ty se často prolínají a někdy se pravá příčina potíží ukáže až během terapie. „Zakázka“ klienta se tak vždy vytváří až v průběhu konzultace s terapeutem.

Nejčastější témata a problémy, které k nám klienty přivádí:

 • Opakované potíže ve vztazích
 • Náročné životní období
 • Krizová situace
 • Vztahové nejistoty
 • Pochybování o své vlastní hodnotě

Prvním krokem je objednávka našich služeb telefonicky nebo odesláním vyplněného formuláře.

Poradce zhodnotí, zda jsou pro vás služby rodinné poradny vhodné z pohledu zaměření a kompetencí pracovníků, nebo doporučí jiné služby, které by lépe odpovídaly vaší situaci. Poradce jedná vždy ve vašem nejlepším zájmu. Doporučení služeb jiného kolegy nebo organizace patří ke službám naší rodinné poradny.

Na začátku spolupráce vám poradce sdělí pravidla poskytování služby RP KRS a dojde k uzavření ústní nebo písemné smlouvy o poradenské činnosti.

Stanovíme délku spolupráce s naší poradnou (počet a frekvence návštěv). Standardní délka konzultace je 50 až 60 minut v maximální frekvenci 10 sezení.

Čas konzultace se může s ohledem na povahu zakázky nebo typ poradenství (párové, rodinné) prodloužit až na 90 minut.

K ukončení spolupráce mezi klientem/ty a rodinným poradcem dochází:

 • po dohodě, v případě, že klient/ti a rodinný poradce shledají, že bylo dosaženo cílů spolupráce;
 • po dohodě poté, kdy se klient dvakrát po sobě bez omluvy nedostavil na domluvenou konzultaci či rodinného poradce po dobu dvou měsíců nekontaktoval;
 • v případě rozhodnutí klienta o ukončení spolupráce s rodinnou poradnou;
 • na základě porušení práv a povinností ze strany klienta či rodinného poradce.

Jak často sezení probíhá?
Nejčastější se s klienty domlouváme na intervalu sezení jednou za 14 dní.

Kolik sezení v rámci služby nabízíte?
Nabízíme 10 sezení. Průměrně trvá spolupráce 6 sezení.

Jak dlouho trvá jedno sezení?
Většinou 1 hodinu. Při párovém nebo rodinném poradenství se sezení může protáhnout až na 1,5 hodiny, což je horní hranice času vymezeného pro jedno sezení.

Nabízíte konzultace i distanční formou (na dálku)?
Ano. Rádi se s vámi spojíme online. Preferujeme Google Meet nebo ZOOM. Nabízíme ale i telefonické konzultace, případně e-mailové. Stále však dáváme přednost osobnímu setkání.

Když již chodíme na párové poradenství, mohu začít i s individuálním?
Ano, je to možné. Neujme se vás však stejný poradce. Nabídneme vám péči jiného kolegy v rámci našich služeb, nebo doporučíme sužby jiné organizace.

Původní text:

Jak často sezení probíhá?
Zpravidla se domlouváme na intervalu sezení jednou za 14 dní

Kolik sezení v rámci služby nabízíte?

Nabízíme 10 sezení. Průměrně spolupráce trvá 6 sezení.

Jak dlouho 1 sezení trvá?
Většinou 1 hodinu. Při párovém nebo rodinném poradenství i 1,5 hodiny. Ne však více.

Nabízíte konzultace i distanční formou?
Ano. Preferujeme Google Meet nebo ZOOM. Nabízíme ale i telefonické konzultace, případně e-mailové. Přednost však stále dáváme osobnímu setkání.

Když již chodíme na párové poradenství, mohu vstoupit i do individuálního?
Pokud potřebujete individuální poradenství tak to možné je. Neujme se Vás však poradce, který s vámi již spolupracuje v rámci párového poradenství. Může Vám ale nabídnou péči kolegy v rámci zařízení nebo navrhnout služby jiné organizaceí. 

Máte otázky? Chcete se objednat?
Kontaktujte nás

Rodinná poradna Slaný
Wilsonova 546, 274 01 Slaný
+420 777 558 057+420 777 558 600
poradna@kolpingsmecno.cz

Jsme tady pro vás!

S čím vám ještě můžeme pomoci?

 • Penzion Dům rodin
 • Odlehčovací služba
 • Pomoc rodinám s autismem
 • Raná péče
 • Penzion Dům rodin
 • Vzdělávání
Top heartmagnifiercrosschevron-down