CHCI POMOCI

Raná péče Kolpingova rodina Smečno v Poslanecké sněmovně PČR!
JAK MŮŽE NOVOROZENECKÝ SCREENING POMOCI RANÉ PÉČI A NAOPAK?

,
21. listopadu 2023
čtení na 2 min.

Screening novorozenců v minulém roce prošel zásadní změnou. Díky němu dnes mohou lékaři
diagnostikovat i spinální muskulární atrofii ihned po narození. Jak všichni víme - VČASNÁ DIAGNÓZA
ZNAMENÁ VČASNOU LÉČBU!


Těmto a dalším tématům se věnoval kulatý stůl, který proběhl minulý týden v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR pod záštitou:

 • MUDr. Víta Kaňkovského, poslance a předsedy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny
  Parlamentu ČR
 • MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., senátora a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu
  Parlamentu ČR
 • MUDr. Romany Bělohlávkové, poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro veřejné zdravotnictví
  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Po úvodním slovu proběhly velmi přínosné přednášky lékařských odborníků, kteří, vedle několika dalších,
stáli u zrodu novorozeneckých screeningů v ČR.

 • Prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc., vedoucí laboratoře cílené metabolomiky, Klinika pediatrie a
  dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK
 • Ing. Karolína Pešková, primářka, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., vysokoškolský pedagog, soudní znalec a emeritní primář
  Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.  Nyní senátor a místopředseda Výboru
  pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR


Naši Ranou péči zde reprezentovala Mgr. Jitka Hatinová, koordinátorka pro oblast Čechy. Přinesla
autentickou zpětnou vazbu v podobě srovnání zkušeností přímo z prostředí rodin, jejichž děti neměly
možnost žádné léčby, s dětmi po léčbě, avšak bez včasného screeningu a následně z rodin dětí, které
převratným screeningem a následnou léčbou prošly záhy po narození. Zmínila stěžejní spolupráci
s nervosvalovými centry v ČR a dalšími subjekty. Závěrem vyslovila přání a naději novorozeneckého
screeningu a léčby i pro rodiny s dětmi s dalšími život limitujícími diagnózami.

Top heartmagnifiercrosschevron-down