CHCI POMOCI

 Tisková konference s názvem AUTISMUS PRO NÁS NENÍ TABU! 

,
13. července 2022
čtení na 3 min.

12.7.2022 proběhla v rámci projektu „Pomoc rodinám s autismem“ tisková konference s názvem AUTISMUS PRO NÁS NENÍ TABU! 

Konference se zúčastnili nejen odborníci z oblasti školství a sociální, ale pozvání přijali i novináři. Setkání se uskutečnilo v krásných prostorách Kolpingovy rodiny Smečno ve Slaném. Účastníkům byl představen projekt „Pomoc rodinám s autismem“, který je realizován díky podpoře Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund ČR, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra (PAS) a vznikl na podnět pečujících rodičů, kteří se ocitli v situaci, kdy jim dítě s autismem po dovršení věku 7let  “odrostlo” z možnosti využívání podpůrných služeb sociální služby rané péče. 

Záměrem projektu je zapojit členy znevýhodněných skupin do obhajoby jejich potřeb a potřeb jejich komunit, pomoci lidem se zdravotním postižením se začleněním se do společnosti a zviditelnit jejich aktuální potřeby a podpořit je při navrhování řešení.

Projekt má za cíl aktivovat rodiče dětí s autismem, aby byli schopni prosadit zlepšení péče o své děti. Činnost projektu byla rozfázována do šesti milníků: 

V první fázi bylo vybráno 10 rodin, ve kterých bylo zahájeno poskytování návazné péče. 

Na základě získaných poznatků a vyhodnocení potřeb pečujících rodin byl vytvořen souhrnný dokument zachycující výsledky poskytování návazné péče. 

Pro školy je připraven osvětový program, který má usnadnit spolupráci mezi školou a rodinou.  Na základě zpětné vazby od zástupců škol bylo provedeno vyhodnocení osvětového tohoto osvětového programu. Školám je nadále nabízena možnost proškolování pedagogů. 

Je připravena struktura webu věnovaného problematice autismu, která bude průběžně doplňována informacemi.

Z pilotního průzkumu vyplynula potřeba vytvořit účinné mechanismy převádění dětí z rané péče do péče návazných služeb, které by měly rodinu podporovat a provázet po celou dobu dospívání dítěte.  Z výsledků výzkumu patrno, že v praxi se rodinám takové péče nedostává v dostatečné míře. Chybí komplexní zastřešující péče, která by rodiny doprovázela a byla jim kompetentní podporou. V ojedinělých případech na ranou péči plynně navázaly sociálně aktivizační služby (SAS). Toto řešení se zdá být vhodnou volbou. SAS center zaměřených na problematiku autistického spektra je ale zatím v ČR pouze několik, a tak nemohou pokrýt poptávku ve společnosti. 

Nově vytvářenou metodiku bude možné v rámci sociálního systému využít jak pro SAS centra, tak pro sociální odborné poradenství. Metodika bude odprezentována na závěrečné konferenci k projektu.

Děkujeme všem účastníkům konference za návštěvu a za inspirativní závěrečnou diskuzi. Pozitivní zpětné vazby nás utrvzují v tom, že naše práce má smysl.

Galerie
Top heartmagnifiercrosschevron-down