CHCI POMOCI

Co je autismus - Definice dle MKN 10 a 11

Dětský autismus jako samostatná klinická diagnostická jednotka existuje od minulého století. Prvním lékařem , který se zaměřil na pozorování zvláštního chování některých dětí  a toto chování považoval  za symptomy specifické samostatné poruchy, kterou nazval časný dětský autismus,  byl americký psychiatr Leo Kanner.  Toto označení pochází od slova řeckého původu „autos“, což znamená „sám“.  Kanner  se tak snažil vyjádřit svoji domněnku, že děti trpící autismem jsou osamělé, ponořené do vlastního vnitřního světa, nezajímající se o svět kolem sebe, neschopné lásky a přátelství. Jak šel čas, byl tento přístup postupně opouštěň, nicméně název už zůstal. Postupně docházelo k vyjasňování a vymezování symptomatiky, což nás dovedlo až k dnešnímu oficiálnímu přístupu prezentovanému Mezinárodní klasifikací nemocí -11. revize. Mezinárodní klasifikace postupně  odrážejí změny  ve zdravotnictví a lékařské vědě v průběhu času. V současné době je stále  používaná verze MKN-10 (desátá revize), která byla schválena v roce 1990 a v České republice vešla v platnost v roce 1994 nicméně zároveň probíhá adaptační období k MKN 11,  na jejímž přijetí  se členské státy dohodly v květnu 2019 a v platnost měla vstoupit 1.1. 2022.

tisková zpráva

Přehledný a čtivý popis vnímání  autismu dle MKN 10 včetně dalších užitečných odkazu najdete na stránkách organizace Za Sklem https://zasklem.com/o-pas/

či velmi obsažné jsou stránky https://autismport.cz/

Pojetí poruch autistického spektra je v těchto dvou klasifikacích v něčem odlišné, přičemž někteří odborníci se již začínají odkazovat k přístupu prezentovanému v MKN 11, zatímco ostatní nadále využívají názvosloví z MKN 10. V čem je tedy ta největší změna.  Dle MKN 10  v rámci pervazivních vývojových poruch ( https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/F84 ) užíváme termíny jako dětský autismus, atypický autismus, Aspergeruv syndrom a další. (Pokud na lékařské zprávě nemáte napsanou diagnozu zkuste mrknout, zda tam není uvedena číselně - např. F 84.1 - tedy atypický autismus). S těmito  termíny ale MKN 11 vycházející z DSM  5 už nepočítá. (Podobnou změnu v terminologii jsme například zažili, když se měnilo názvosloví označující snížení rozumových schopností  a z MKN zmizely termíny jako idiocie, imbecilita, debilita a byly nahrazeny termínem mentální retardace určitého stupně.)

V tuto chvíli ještě stále probíhá překlad MKN  11 do češtiny - tedy není oficiálně k dispozici. Do konce roku by ale  mělo již být vše doladěno a MKN 11 zpřístupněna a vytištěna k používání.  Důležitou změnou je, že kategorie pervazivních vývojových poruch zcela  zanikla a byla nahrazena skupinou Neurovývojových, duševních a behaviorálních poruch, kam spadají vývojové poruchy intelektu, vývojové poruchy řeči a jazyka, porucha autistického spektra, vývojová porucha učení, vývojová porucha motorické koordinace, porucha aktivity a pozornosti, stereotypní pohybová porucha a  konečně  jiná a nespecifikovaná  neurovývojová porucha.

Diagnostická kritéria pro PAS jsou v MKN 11  přetrvávající  deficity ve schopnosti:

  • iniciovat a udržovat vzájemnou sociální interakci a sociální komunikaci
  • a řadou omezených, opakujících se a nepružných vzorců chování a zájmů

přičemž jednotlivé subtypy jsou vytvářeny na základě  rozumových a řečových schopností. Jednotná diagnóza PAS  tak zahrnuje jak  osoby s vysokým IQ a dobrými jazykovými schopnostmi tak   s poruchami intelektu s neosvojeným funkčním jazykem bez dalšího pojmového rozlišení.

Top heartmagnifiercrosschevron-down