CHCI POMOCI

Seznam nadací a nadačních fondů kde můžete žádat o finanční pomoc

 • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

Zaměření: Příspěvky na kompenzační, rehabilitační pomůcky, vozíky, bezbariérové úpravy, stipendium Bariéry, fond vzdělání, opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek apod.

Projekty: Nový start, Počítačem proti bariérám, Sport bez bariér

Kontakt: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 214 452

E-mail: nadace77@bariery.czwww.bariery.cz

 • Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97

Zaměření: Podpora žádosti o příspěvek na VŠ vzdělávání v zahraničí, bezbariérovou úpravu přístupu do školy apod. Nepřispívají na vozíky ani jiné kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Programy: Fond porozumění, podpora vzdělávání

Kontakt: Voršilská 10, 110 00 Praha 1

Tel.: 234 097 811

E-mail: nadace@vize.cz , www.vize.cz

 •  Nadační fond HEWER

Zaměření: Zajištění pomoci lidem, kteří potřebují využívat sociální služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí: a) v případě, že nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu těchto služeb, b) za účelem podpory sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení.

Kontakt: Pod Strašnickou vinicí 191/13, 10000 Praha 10

www.pecovatel.cz/nadace

 • Nadace Dětský mozek

Zaměření: Podporují i dospělé! Vyžadují žádost doloženou lékařským dobrozdáním a event.

cenovou nabídkou firmy vyrábějící rehabilitační či kompenzační pomůcku, kopii průkazu ZTP/P, potvrzení o výši příjmů osob žijících ve společné domácnosti, dále telefon či e-mail žadatele, nejen poštovní adresu.

Kontakt:  Na Rybníčku 14/1350, 120 00 Praha 2

Tel: 606 911 627, 224 941 588

E-mail: nadace@detskymozek.cz

www.detskymozek.cz

 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Zaměření: Lze žádat o příspěvek na vzdělávání, stipendia pro občany ve věku do 26 let apod. Uzávěrka dvakrát ročně - únor a srpen. Nepřispívají na vozíky, kompenzační a Rhb. pomůcky.

Kontakt: 119 08 Praha 1 – Hrad

Tel.: 224 373 701, E-mail: info@nadacnifondklausovych.cz

www.nadacnifondklausovych

 • Nadace Sophia

Zaměření: Poskytují stipendia handicapovaným studentům, platí studijní pobyty apod.

Náležitosti přihlášky: podrobné zdůvodnění žádosti, předpokládaný rozpočet, předpokládané zajištění vlastních finančních zdrojů, požadovaná výše dotace, popis projektu, životopis, motivační dopis.

Kontakt: Brno Business Park, budova B, Londýnské nám. 2, 639 00 Brno

E-mail: sophia@dimension.cz

www.nadacesophia.cz

 • Nadace Zdraví pro Moravu  

Zaměření: Poskytuje příspěvky zdravotně handicapovaným jednotlivcům z celé ČR. Žádosti se podávají 2x ročně, uzávěrky příjmu žádostí 31. 3. a 31. 8.

Kontakt: Šumavská 15, 602 00 Brno, tel: 603 420 526, Na Doubkové 2023/6, Praha 5 150 00 Adresa pro doručení: PO BOX 460, 660 60 Brno

E-mail: nadace@nadacezdravi.cz

www.nadacezdravi.cz

 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Zaměření: Podporují žádosti o vozíky apod. Program Cesta k integraci - přispívá na nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Kontakt: Senovážné nám. 2, 111 21 Praha 1, tel.: 224 216 883

E-mail: vdv@telecom.cz

www.vdv.cz

 • Nadace Agrofert Holding

Zaměření: Široká podpora společností i na individuální žádosti. Formuláře ke stažení na webu

Kontakt: Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4

www.nadace-agrofert.cz/

 • Nadační fond sounáležitosti

Zaměření: Projevení sounáležitosti a podání pomocné ruky těm, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nemohou zvládnout. Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují bez rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo starého člověka, nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi.

Kontakt: Dana Mušková, Peckova 13, 186 00 Praha 8

www.sounalezitost.cz

 • Nadace Život dětem o.p.s

Zaměření:  Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

S důvěrou se na nás mohou obrátit:

 • Rodiče (zákonní zástupci) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných případech mohou být i starší), kterým pomáháme s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.
 • Nemocnice, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, Kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti.
 • Dětská zařízení, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře…, kterým rádi pomůžeme s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti.

Kontakt: Život dětem o.p.s., Lindnerova 998/6, 180 00  Praha 8 – Libeň

Tel.: 284 840 516-8, fax: 284 840 519,

E-mail: zivotdetem@zivotdetem.cz

www.zivotdetem.cz

 • Centrum Paraple o.p.s

Zaměření: Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

Adresa: Ovčárská 471, Praha 10 – Malešice, 108 00

Tel: 274 771 478, E-mail: recepce@paraple.cz

www.paraple.cz

 • Nadace Dobrý Anděl

Zaměření: Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožníme Dobrým andělům navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do fin. tísně, v průměru o 20 %. DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostali do finanční tísně.

Kontakt: Adresa: Švédská 3281/6a  150 00 Praha 5

www.dobryandel.cz

 • Nadace Sirius

Zaměření: Pomoc dětem, které neměly v životě štěstí. Nadace Sirus od svého založení v roce 2008 systematicky mapuje problematiku ohrožených dětí. Díky výsledkům výzkumů, závěrům z grantových řízení a spolupráci s odborníky vyhledává oblasti, ve kterých je třeba doplnit či změnit zavedené postupy. Podporujeme aktivity, které adresují tyto oblasti a jejichž výsledkem je především trvalé řešení identifikovaných problémů. Nadace klade velký důraz na aktivity preventivní povahy a přinášející systémová řešení. Jako současná klíčová témata vidíme řešení otázky primární prevence ohrožení rodiny, náhradní rodinné péče a problematiku dětí se zdravotním postižením.

Kontakt: Všehrdova 2, 118 00 Praha 1

Email: info@nadacesirius.cz , Tel.: +420 257 712 942

http://www.nadacesirius.cz

 • Nadační fond Kolowrátek

Zaměření: Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. Ovšem v návaznosti na historickou tradici rodu směřují aktivity fondu i do oblasti podpory osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, do podpory v oblasti kultury, vzdělání a lidských práv a v neposlední řadě také do podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb.

Kontakt:

Nadační fond Kolowrátek, Kolowratský palác, Ovocný trh 6, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 946 711

http://www.kolowrat.cz/cs/kolowratek

Top heartmagnifiercrosschevron-down