CHCI POMOCI

Logopedie

Logopedie je věda, která se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Jejím cílem je v co nejvyšší míře rozvinout komunikační schopnost jedince.

Z toho vyplývá, že je zcela legitimní docházet k logopedovi i s nevokálním dítětem. Právě klinický logoped může například pomoci s výběrem vhodné metody alternativní či augmentativní komunikace a vysvětlit rodiči principy jejího používání v praxi. Zároveň logoped pracuje s dítětem na rozvoji vokalizace s cílem naučit ho mluvit.

Protože je narušená komunikace jedním z deficitů, který zahrnuje tzv. autistická triáda (komunikace, sociální chování, představivost), je logopedická péče pro mnohé děti s PAS nezbytná. Zároveň se v rámci autismu jedná o jeden z mála druhů péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Vzhledem k tomu, že děti s PAS mají často problémy se spoluprací a jsou obtížně motivovatelné, je velmi žádoucí vyhledat takového klinického logopeda, který má s dětmi s PAS zkušenost, a který se v této oblasti vzdělává. Někteří logopedi jsou například zároveň i vyškolenými terapeuty v té či oné terapii. Takový logoped - terapeut pak snáze naváže s autistickým dítětem partnerský vztah, díky němuž se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti logopedické intervence.

 

Top heartmagnifiercrosschevron-down