CHCI POMOCI

Neuro vývojová terapie (NVT)

Miminko reaguje na podněty a interakce s okolím primárními reflexy, které stimulují vytváření propojení v mozku, diferenciaci nervových buněk a propojení k vyšším mozkovým centrům, která následně přeberou celkové řízení těla. Pohyby vyvolané primárními reflexy tedy pomáhají vytvářet hustou neuronovou síť, která umožňuje propojení různých oblastí mozku. Tato propojení jsou velmi důležitá pro budoucí procesy učení, komunikační schopnosti, emocionální a citové vztahy a motivaci. Jak se vyšší mozková centra vyvíjejí, primární reflexy začínají postupně překážet a musí se inhibovat (utlumit), aby se mozek mohl vyvíjet neurologicky správným způsobem.

Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku. Důvodů, proč primární reflexy přetrvávají, je celá řada.  Je to např. rizikové těhotenství, náročný porod nebo nemoci v raném věku.

Pokud přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. V takových případech mohou primární reflexy postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Mohou rovněž způsobit problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady apod. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti.

Neurovývojová terapie je individualizovaná léčba, jejíž plán je šit každému jedinci na míru a kombinuje v sobě následující metody a přístupy:

1) inhibice primárních reflexů

2) senzorická integrace

3) speciální pedagogika

4) fyzioterapie.

 

Používá se u dětí od cca 4 let. Je ale účinná i u dospělých. Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže.

Cvičí se každý den přibližně 10 minut.

Neuro-vývojová terapie je základem pro tzv. neuro-vývojovou stimulaci, pohybem se učíme, což jsou testy a cviky, se kterými mohou pracovat odborníci jako jsou logopedi, psychologové, pedagogové, speciální pedagogové a fyzioterapeuti poté, co úspěšně absolvují úvodní teoretický kurz a pokračovací praktický kurz Neuro-vývojové stimulace u Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace.

Mezi nejdůležitější principy NVS patří to, že u dětí nejdříve začínáme rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzorické integrace, a až později přidáváme další dovednosti.

 

Webové stránky:

Cortex Academy (PhDr. Marja Volemanová, PhD.)

Institut neuro vývojové terapie a stimulace (invts)

Neuro vývojová terapie

 

Literatura:

Přetrvávající primární reflexy, Marja Volemanová, INVTS, 2019.

Top heartmagnifiercrosschevron-down