CHCI POMOCI

O.T.A. (Open Therapy of Autism)

O.T.A. je terapeutická metoda vyvinutá Mgr. Romanou Straussovou, Ph.D. a rozvíjena v C)T)A) (Centrum terapie autismu).Tato intervenční metoda, určená pro děti s PAS raného věku, vznikla v rámci longitudinální studie, prováděné R. Straussovou, Ph.D. pod vedením prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerové, CSc., na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v letech 20112016.

Metoda vychází z analýzy a mikroanalýzy chování a je postavena na principech kontaktu a úspěšné komunikace, jak je definuje evidence-based metoda Videotrénink pozitivních interakcí VTI (v zahraničí VIG). Upřednostňuje navázání vztahu terapeut - dítě a rodič - dítě, který používá jako rámec pro behaviorální práci s využitím vizualizace a zpětné vazby. Metoda je zaměřena  na chování dítěte, jak je definuje evidence-based metoda ABA, ale základ má především v podpoře attachmentového chování (napojení dítěte na rodiče a blízké osoby).

Hlavními východisky jsou:

  • Videotrénink interakcí (VTI) – modifikace VTI pro práci s dětmi s PAS při zohlednění nejnovějších neurobiologických poznatků u PAS.
  • Vývojová psychologie – zohlednění aktuální vývojové úrovně dítěte, stimulace a podpora jeho přirozeného vývoje pomocí spoluprožívání, napojení a navozením radostnosti, případně  použitím kompenzačních metod (alternativní komunikace).
  • Motivace – využití zájmů dítěte, oblíbených činností a her k navázání kontaktu a ochotě spolupracovat a následně i k překonávání sebe sama v méně oblíbených aktivitách.
  • Pozitivní zpevňování – oceňování konkrétních úspěchů a vhodného chování dítěte, posílení jeho sebevědomí, budování kladného sebepojetí.

Práce v terapii je podmíněna spoluprací s rodinou, nutností absolvování alespoň krátkého školení rodičů dítěte, konzultací průběžných výsledků terapie a sestavení plánu práce v terapii i v rodině.

Webové stránky:

O.T.A. (Centrum terapie autismu)

Top heartmagnifiercrosschevron-down