CHCI POMOCI

Poslechové programy

Tomatis

Poslechový program Tomatis, který v 50. letech 20. století představil francouzský ORL specialista, Dr. Alfred Tomatis, je založen na vědecky uznávaných faktech, které pomáhají při odstraňování řečových vad.

Je to:

  • Mozartův efekt (teorie podle které má pouštění klasické hudby dětem v raném věku blahodárné účinky na jejich duševní rozvoj)
  • tři Tomatisovy zákony (podle nichž souvisí komunikační a hlasové potíže se sluchem a tyto obtíže, nejsou-li fyziologického charakteru, je možné správnou stimulací odstranit nebo zlepšit)
  • principy zpětné sluchové vazby (reedukační nástroj využívaný při potížích s koktáním či překotnou řečí)

Dr. Tomatis svými výzkumy zjistil, že špatné slyšení určitých frekvencí zapříčiňuje nejen potíže s posloucháním ale i mnoho obtíží s učením. Vyvinul tedy techniku, jak odstranit poruchy učení - metodu, kterou dnes nazýváme podle jejího tvůrce, a unikátní elektronické zařízení - tzv. elektronické ucho, k akustické stimulaci ucha, jehož hlavním úkolem je zlepšení schopnosti naslouchat.

Díky poslechovému programu Tomatis může dojít k následujícím pozitivním změnám:

  • zlepšení schopnosti naslouchat, pochopit a vyhodnotit informace v mluveném projevu
  • pozitivní změna v komunikačních a sociálních stereotypech
  • zvýšení schopnosti učit se a pamatovat si
  • schopnost snadněji rozlišovat a upřednostňovat požadované zvuky od nežádoucích.

Tento program se primárně využívá u dětí předškolního a školního věku s PAS, ADHD, poruchami učení, opožděným vývojem řeči či s obtížemi v oblasti sociálního chování. Používat ho ale mohou i dospělí. Obsah programu je individuálně sestavován pro každého klienta na základě poslechového testu a je následně podle reakcí organizmu upravován tak, aby působil co nejefektivněji.

Poslechový program Tomatis má ve svém základním rozsahu 60 poslechových hodin, je rozdělen do 3 modulů a trvá 3-4 měsíce (včetně 4-6 týdenních pauz mezi jednotlivými moduly).

Terapeutické programy probíhají většinově prezenční formou v  poslechovém centru, kde je provoz zajištěn a veden týmem proškolených a kvalifikovaných odborníků. Lze však využít i mobilní zařízení, a to hlavně u dětí, u kterých je dojíždění na prezenční programy vyloučené.

 

Webové stránky:

Tomatis

AIT (Auditory integration training)

AIT je metoda, která byla vyvinuta francouzským lékařem Guy Bérardem, původně k řešení jeho vlastní progresivní ztráty sluchu. Ten později zjistil, že je tato metoda účinnou pomocí při nápravách hypersenzitivity (přecitlivělosti) na zvuky, specifických vývojových poruch učení (zvláště dyslexie, vývojové dysfázie), ADD, ADHD, autismu, logopedických potížích a psychických problémů. Vhodná je též u dětí s problémovým chováním (poruchy chování, agresivita atd.) a u dětí se slabými sociálními dovednostmi.

Program AIT trvá celkem 10 dnů, 2 x 30 minut terapie denně (mezi nimi pauza alespoň 3 hodiny), doporučuje se přítomnost rodiče.

Během terapie může dojít  ke změnám nálad, k zvýšené únavě, bolesti hlavy, vyzývavému chování, změně spánkových rytmů atd. Všechny tyto změny jsou pouze dočasné a v krátké době po skončení terapie odezní. K zlepšení v různých oblastech pak dochází v průběhu dalších 4 měsíců. Změny jsou postupné a je dobré si je zaznamenávat.

 

Webové stránky:

AIT

Benaudira

Tento trénink sluchového zpracování poskytuje možnost zlepšit centrální sluchové zpracování.

Podstatou sluchového tréninku je sestavení individuálního CD s  instrumentální hudbou, hlasy  a zvuky, které byly vyvinuty speciálně pro účely tréninku vyváženého poslechu. Tým odborníka dr. Holgera Raddatze (v kooperaci se specialisty jiných druhů terapií) se podílí na tvorbě každého CD.

Pravidelným poslechem CD (10-20 minut denně v domácím prostředí prostřednictvím speciáních sluchátek ) sestaveným na základě individuální  diagnostiky je možné optimalizovat schopnost poslouchat a zejména harmonizovat centrální nervové zpracování. Tréninkem je rovněž možné posilňovat propojení mozkových hemisfér a snížit akustickou přecitlivělost. Zásadní pro  poslech je  vyvážené vnímání všech frekvencí přecházejících z ucha do mozku.

Webové stránky:

Benaudira

 

JIAS (Johansenova individualizovaná auditivní stimulace)

V mozku se odehrává proces, který můžeme nazvat centrální sluchové zpracování. Při tomto procesu mozek rozpoznává a interpretuje zvuky kolem nás. Je to velmi důležitá součást procesu slyšení protože umožňuje zpracovat řeč, rozumět jí a napodobovat ji. Toto centrální zpracování se neděje na jednom konkrétním místě v mozku, ale spolupracují na něm různé oblasti (prodloužená mícha, střední mozek, mezimozek, auditivní kortex atd.). I přesto, že všechny struktury sluchového aparátu jsou zdravé, mohou mít děti i dospělí různě závažné potíže ve sluchovém zpracování.

JIAS probíhá tak, že na prvním setkání provede proškolený terapeut podrobnou diagnostiku sluchových funkcí. Diagnostika je odeslána do specializovaného centra, kde je klientovi na míru připravena individualizovaná hudba. Hudbu klient poslouchá každý den přibližně deset minut po dobu šesti až osmi týdnů přes kvalitní sluchadla. Po uplynutí předepsané doby přichází klient na kontrolu ke svému terapeutovi. Ten opět provede podrobná měření a zajímá se o změny v pořízeném audiogramu, v řeči a chování klienta. Na základě toho je pro klienta vytvořena další unikátní hudba.

 

Webové stránky:

JIAS

Top heartmagnifiercrosschevron-down