CHCI POMOCI

Strukturované učení (TEACCH)

Speciálně pedagogický, vědecky ověřený (tzv. evidence based), přístup, který vychází především z programu TEACCH (Treatment and Education Autistic and related Communication handicapped Children), jehož autorem je americký psycholog Eric Schopler. Odkazuje se na teorii učení a chování a byl cíleně vytvořen pro děti a žáky s autismem a dalšími vývojovým poruchami a komunikačními hendikepy.

Se strukturovaným učením se můžeme setkat především ve speciálních školách, nicméně může být praktikováno i v domácím prostředí.

Principy strukturovaného učení vycházejí z podstaty diagnózy PAS - rozvíjí silné stránky jedince a zároveň se zaměřují na eliminaci či snížení deficitu, který se projevuje nižší schopností organizovat, rozumět instrukcím a zvládat úkoly bez podpory a přítomnosti dospělé osoby.

 

Těmito principy jsou:

  1. strukturalizace prostoru, času a činností (jsou tak pro dítě předvídatelnější a tím pádem se v nich lépe orientuje)
  2. vizualizace jako forma, kterou lidé s PAS dokáží snadněji interperetovat (vizuální podpora v podobě např. obrázkového denního režimu či obrázkového procesuálního schématu, ve kterém je činnost rozdělena do jednotlivých kroků a ty jsou následně zachyceny prostřednictvím obrázků či piktogramů)
  3.  motivace ve formě odměny materiální, činnostní či sociální (aktivizuje dítě k vykonání činnosti a zároveň vede k upevňování sociálně přiměřeného chování a k rozvoji komunikace.
  4. individualizace (zohledňování individuálních potřeb každého dítěte)

 

Cílem strukturovaného učení je dítěti zajistit takové podmínky k učení, které pro něj budou předvídatelné, srozumitelné, budou ho motivovat a zároveň mu budou dávat pocit bezpečí a jistoty.

 

Webové stránky:

Strukturované učení (Autismport)

 

Literatura:

Strukturované učení, Věra Čadilová, Zuzana Žampachová, Portál, 2008.

Strukturované učení v praxi, Anne Häussler, Pasparta, 2014.

Top heartmagnifiercrosschevron-down