CHCI POMOCI

Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)

Jedna z metod AAK, jejímž cílem je naučit člověka komunikovat pomocí obrázků.

V zahraničí je tato metoda známá pod zkratkou PECS (Picture exchange communication system) a vychází z behaviorálních prací B.F. Skinnera o verbálním chování, které byly dále rozpracovány Dr. Andy Bondym a jeho manželkou Lori Frost a veřejnosti představeny v roce 1985. Do České republiky ho implementovala paní Margita Knapcová v roce 2000.

Obrázky jsou obvykle černobílé (kvůli možným zvláštnostem v percepci barev klientů s PAS) o velikosti 5x5 centimetrů. Mohou však být upraveny na míru dítěte – zvětšeny, zmenšeny, vybarveny, dokonce lze místo nich použít skutečný předmět. Hlavním principem je výměna daného obrázku za skutečný předmět či činnost.

Obrázky se umisťují do komunikačních tabulek a ty potom vytváří tzv. komunikační knihu. Komunikační tabulky jsou barevně odlišeny v závislosti na tom, jaký typ obrázků na ně připevňujeme (např. osoby, slovesa apod.) a jejich součástí je rovněž suchý zip, na který se obrázky připevňují.

K nácviku VOKS je, kromě dítěte s PAS, zapotřebí ještě alespoň dvou osob – komunikačního partnera a tzv. ducha – asistenta, který zezadu dítěti poskytuje fyzickou dopomoc.

Pro úspěšné zvládnutí VOKS musí být dítě schopno rozeznat běžné předměty a znát jejich funkční užití.

 

Literatura:

Vizuální komunikační strategie v autismu, Andy Bondy, Grada,2007.

 

Bakalářská práce:

Výměnný obrázkový komunikační systém jako metoda alternativní komunikace u klientů s poruchou autistického spektra, bakalářská práce, Petra Průchová, MUNI, 2007.

 

Kurzy:

Národní ústav pro vzdělávání - kurz "Komunikační systém VOKS"

Nautis - kurz "Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy"

Top heartmagnifiercrosschevron-down