CHCI POMOCI

Znakování

Metoda AAK, při které se využívají gesta nebo zjednodušené znaky.

Rodiče se často obávají, že pokud je tato metoda použita u nevokálních dětí, nevyvine se jazyková komunikace nikdy.  Zde je nutné podotknout, že ve srovnání s řečí jsou znaky na výuku jednodušší, jelikož je možné poskytovat v jejich tvoření dítěti plnou fyzickou podporu, což v případě řeči nelze. Zároveň může mít komunikace pomocí znaků pozitivní vliv na rozvoj mluvené řeči.

Nejpřínosnějším nácvikem je kombinace znaků a slov, tj. kdykoli znakujeme, pojmenováváme zároveň znaky i vokálně. Souběžný rozvoj znakování a mluvené řeči rozvíjí jak vyjadřovací složku komunikace, tak složku porozumění.

Komunikaci znakováním je možné rozvíjet a procvičovat pomocí řady různých metod. Děti se zpravidla učí různým funkcím komunikace, jakými je žádost (např. o jídlo, oblíbenou věc, pomoc či potřebu na toaletu), získání pozornosti (od dospělých či vrstevníků), popis a pojmenování okolí, vyjádření souhlasu a nesouhlasu a sociální komunikace.

Znakování  je, oproti ostatním metodám AAK, bližší mluvené řeči, především svou potenciálně neomezenou slovní zásobou. Zároveň nevyžaduje žádné další pomůcky a je tak jednoduše přenositelné a široce dostupné. Nevýhodou však je, že je srozumitelné pro výrazně užší okruh lidí a klade vyšší nároky na oblast paměti a motoriky. Osvojení znakování tak může dítěti trvat zpočátku déle než by tomu bylo u jiných metod.

 

Bakalářská práce:

Rozvoj znakování pomocí aplikované behaviorální analýzy u jedinců s poruchou autistického spektra, bakalářská práce, Šárka Borovská, FFUK, 2021.

Kurzy:

Raná péče Diakonie pořádá pro své klienty vícedenní pobytový kurz znakování.

Top heartmagnifiercrosschevron-down