CHCI POMOCI

Pomoc rodinám s autismem - pilotní projekt

08. června 2021
čtení na 5 min.

POMOC RODINÁM S AUTISMEM - pilotní projekt

 

Základní informace:

Název projektu: Pomoc rodinám s autismem

Číslo projektu: 0025/2019/ACF/2

Doba realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022

Realizátor: KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Partner: Nadační Fond AutTalk

Projekt podpořil Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Projekt POMOC RODINÁM S AUTISMEM se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra (PAS).  Po dosažení věku 7 let dítěte již rodina nemůže využívat sociální službu Raná péče, dítě začíná školní docházku a tyto změny mají velký vliv na dítě a rodinu. Projekt umožní zavádění nových postupů a služeb pomáhajících rodinám dětí s PAS a jejich přímé ověření v praxi. Ty povedou ke komplexní pomoci rodinám a také pomohou zvyšovat kvalitu vzdělávání a  začlenění žáků s PAS ve školách. Výstupy projektu budou zpracované do metodických postupů, umožní požadovat a prosazovat další systémové změny v oblasti pomoci rodinám dětí s PAS.

 

Cílem projektu je zavést a otestovat nové metody pomoci rodinám dětí s PAS,  podporovat a aktivovat rodiče, aby na základě výsledků a výstupů projektu byli schopni sami navrhovat a prosazovat  změny vedoucí ke zlepšení péče o své děti.

 

 

Projekt chce cíle dosáhnout prostřednictvím tří základních aktivit:

 1. Zavedení a testování služby Následné péče

Proběhne u 10 rodin s dětmi s PAS staršími 7-mi let. Na základě výsledků a  vyhodnocení přínosu služby bude vypracována Metodika služby Následná péče rodinám dětí s PAS. Ta bude sloužit jako důležitý a základní materiál pro rodiče, odborníky a  všechny ostatní, kteří apelují na změny v sytému péče a podpory dětí a rodin s PAS s dětmi staršími než 7 let, které již nemohou využívat službu Raná péče.

 1. Informačně vzdělávací program pro školy

Bude vytvořen a realizován informačně vzdělávací program pro základní školy, které již navštěvují děti s PAS. Probíhat budou přednášky,  workshopy či diskusního setkání. Program  bude určený pro vedoucí pracovníky škol, pedagogy, asistenty, školní psychology a speciální pedagogy, ale také pro žáky a studenty škol. Povede ho odborník na problematiku PAS společně s rodiči dítěte s PAS. Na základě výsledků a zpětné vazby programu bude zpracována Metodika pro podporu práce s dětmi s PAS ve školách. Prostřednictvím informování pracovníků škol o problematice PAS a o aktuálních odborných poznatcích a postupech, tak usnadní práci pedagogům a asistentům. Zvýší kvalitu vzdělávání,  pomůže dětem s PAS s integrací do kolektivu a jejich spolužákům lépe je pochopit
a společně se vzdělávat.

Metodika bude sloužit jako důležitý materiál pro všechny, kteří apelují na změny v sytému vzdělávání, podpory a rozvoje inkluze dětí s PAS.

 1. Vytvoření WEB portálu

Zde budou prezentovány aktivity a výsledky jednotlivých aktivit projektu, ale především bude sloužit jako rozcestník a zdroj informací a aktualit pro rodiče, veřejnost, odborníky  a všechny další zájemce o problematiku rodin s dětmi s PAS.

 

Pro koho je projekt určen

Cílová skupina služby Následná péče jsou rodiny s dětmi s PAS, kde dítě dosáhlo více než 7 let věku. Zapojí se 10 rodin. Rodiny dříve využívaly službu Raná péče, ale dosažením věku 7 let na ni ztratily nárok. Další a početnější cílovou skupinou informačně vzdělávací části projektu jsou vedoucí pracovníci škol, pedagogové a asistenti pedagogů. A také žáci a studenti škol, které navštěvují děti
s PAS. Webový portál bude určen pro všechny zájemce o problematiku PAS, včetně rodičů, pracovníků škol, odborníků různých oborů.

 

Co nabízíme

V rámci služby Následná péče navštíví každé 2 měsíce sociální pracovnice – poradkyně rodiny zapojené v projektu. V rámci návštěvy bude nabízet:

 1. Činnosti, které podporují rozvoj dítěte
 • posouzení aktuálních dovedností dítěte v oblasti rozumových a pohybových schopností, řeči a komunikace
 • navrhování aktivit a her k podpoře dovedností
 • výchovné poradenství

 

 1. Informace a odborné poradenství
 • Sociálně právní poradenství
 • Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
 • Seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a hraček a se způsobem jejich získávání
 • Spolupráce při adaptaci dítěte při školní docházce

 

 1. Pomoc při uplatňování zájmů rodiny
 • Pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte
 • Vypracování zprávy o vývoji či potřebách dítěte
 • Doprovod při návštěvě lékaře či instituce

 

 1. Podpůrný rozhovor
 • Sdílení témat a otázek souvisejících s vývojem dítěte

 

 

Školám zapojeným v projektu, které navštěvují děti s PAS, nabídneme prakticky zaměřený informačně vzdělávací program o problematice PAS, na jeho přípravě a realizaci se budou podílet odborníci a rodiče dětí s PAS.

Informovat budeme o tématech:

 • Jak komunikovat pracovat s dětmi s PAS, jejich motivace, spolupráce s rodiči
 • Sociální začlenění dětí s PAS do školního kolektivu, spolupráce s asistenty, jejich výběr
  a financování
 • Osobní zkušenosti rodičů
 • Zkušenosti a inspirace za zahraničí

Prostřednictvím vytvořeného webového portálu budeme šířit informace o problematice PAS,
o průběhu a výsledcích projektu, o souvisejících aktivitách.

 

Jak projekt probíhá

Zavedená služba Následné péče umožní rodinám využívat v rámci projektu výše uvedené aktivity  potřebné pro rozvoj jejich dětí.

Zapojené školy si vyberou z nabídky vzdělávacích programů, které pak budou ve školách zdarma realizovány.

Webové stránky budou volně přístupné všem zájemcům a uživatelům. Důraz bude kladen na přehlednost a využitelnost jak rodinami dětí s PAS, tak odborníky a širokou veřejností.

 

Kontakty

Mgr. Lenka Dolníková

Koordinátorka projektu Pomoc rodinám s autismem

lenka.dolnikova@kolpingsmecno.cz

tel.: +420 777 558 006

 

 

Top heartmagnifiercrosschevron-down